Hide Advanced Show Advanced

Search

These records are in GermanFor best results, you should search using German words and location spellings.

Name

Use default settings
Use default settings

Any Event

Use default settings

More

e.g. teacher or "Tower of London"

Get Better Matches

You can search for:

  • Page Number

Source Information

Ancestry.com. De burgerlijke stand vóór de invoering der Fransche wet van 20 september 1792 in Limburg [database on-line]. Provo, UT: Ancestry.com Operations Inc, 2004.
Original data: Flament, A. J. A.. De burgerlijke stand vóór de invoering der Fransche wet van 20 september 1792 in Limburg : verordeningen omtrent de doop-, trouw- en doodregisters door de kerkelijke- en wereldlijke overheden der kerkprovinciën Mechelen en Keulen, van de Spaansch-Oostenrijksche Nederlanden, de Generaliteit, de hertogdommen Pruissisch Gelder, Cleve en Gulick, 't prinsbisdom Luik, onder wiens ressort het grondgebied van Limburg vóór 't Fransch bestuur heeft behoord, met eene geschied-schiedkundige inleiding. Maastricht: N.H. Kersemeekers, 1903.