Ancestry

Data Collections


Netherlands Census & Electoral Rolls

Netherlands, Census and Population Registers, 1645-1940 (in Dutch) 2,669,640
View other Census & Electoral Rolls collections related to Netherlands. (2)

Netherlands Birth, Marriage & Death, including Parish

Web: Netherlands, GenealogieOnline Trees Index, 1000-2015 (in Dutch)Free 31,826,564
Netherlands, Select Births and Baptisms, 1564-1910 (in Dutch) 6,266,825
Web: Netherlands, Genlias Death Index, 1796-1960 (in Dutch)FreeUpdated 2,314,954
Web: Netherlands, Genlias Marriage Index, 1795-1944 (in Dutch)FreeUpdated 2,193,568
Web: Netherlands, Graftombe Index, 1779-2003 (in Dutch)Free 1,591,575
View all Netherlands Birth, Marriage & Death, including Parish (22)

Netherlands Military

Netherlands, Army Service Records, 1807-1929 (in Dutch) 103,682
A sketch of the history of the war in Europe : from its commencement to the treaty of peace between France and Austria 134
Geschiedenis van het regiment Hollandsche Hussaren (in Dutch) 127
View other Military collections related to Netherlands. (9)

Netherlands Immigration & Travel

Web: Netherlands, Dutch East India Company Passenger Lists to India, 1699-1794 (in Dutch)Free 797,691

Netherlands Newspapers & Periodicals

Algemeen Nederlandsch familieblad, jrg. 16 (in Dutch) 172
Algemeen Nederlandsch familieblad, jrg. 17 (in Dutch) 153

Netherlands Pictures

There are no Pictures collections unique to Netherlands.
View other Pictures collections related to Netherlands. (3)

Netherlands Schools, Directories & Church Histories

Het Adresboek der Stad Utrecht : bevattende: naamwijzer van het Rijks-, Provinciaal- en Gemeentebestuur, Instellingen, Maatschappijen, enz. (in Dutch) 207
View other Schools, Directories & Church Histories collections related to Netherlands. (3)

Netherlands Wills, Probates, Land, Tax & Criminal

Nalezing op de nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr. Mr. H. Baerdt van Sminia (in Dutch) 91
Gravelijke Commissie of beveelboeken (in Dutch) 91
Extract authenticq testament van wijlen d'heer Pieter Huguetan, Heer van Vrijhouven (in Dutch) 8

Netherlands Reference, Dictionaries & Almanacs

Het huis-archief van Batinge (in Dutch) 257
Friesche naamlijst (Onomasticon Frisicum) (in Dutch) 244
Oude kerkelijke archieven in Friesland (in Dutch) 199
Woordenboek bevattende Drentsche woorden en spreekwijzen A-G (in Dutch) 70
Notarieele protocollen van 1597 tot 1811, opgenomen in het Archiefdepot der gemeente 's-Gravenhage (in Dutch) 41
View other Reference, Dictionaries & Almanacs collections related to Netherlands. (10)

Netherlands Maps, Atlases & Gazetteers

Aardrijkskundig woordenboek van Nederland (in Dutch) 788
Historische atlas, ten gebruike bij het onderwijs in Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis (in Dutch) 53
View other Maps, Atlases & Gazetteers collections related to Netherlands. (3)

Netherlands Stories, Memories & Histories

Netherlands, Dutch Police Lists of Foreigners, 1930-1954Free 2,997
Lithuania, Jews Saved by Passports From the Japanese Diplomat Chiune Sugihara, 1940Free 2,140
William Penn and the Dutch Quaker Migration to Pennsylvania 455
Genealogical record of the Le Van family : descendants of Daniel LeVan and Marie Beau (Huguenots), natives of Picardy, France,Free 356
De Nederlandsche Ambassade-Kapel to Parijs : kerkhistoriesche studie, 1614-1893 (in Dutch) 350
View all Netherlands Stories, Memories & Histories (73)